Bestaande dromen:

2006

mia

77 jar

ik droom… dat mijn vijf kinderen
weer in harmonie samen komen
en niet zo krietisch over elkaar
zijn. Dat de mensen van deze
stad verdraagzaam zijn en proper
der, want het zijn zij die de stad
bevuilen, werp het vuil in de vuilnisbak dat is even makkelijk,
en moet de burger er niet intrappen.

2006

anoniem

/

Een wereld waar iedereen
van elkaar houd en of
tenminste elkaar niet
pijn doen, geen racisme,
geen oorlog, geen onverdraagzaamheid
geen armoede geweld en geen Bush
waar mensen nog een beetje
geschokt zijn door nieuws-
beelden

2006

anoniem

/

Een Vlaams-belang vrij
BORGERHOUT
Een BORGERHOUTENAAR

2006

anoniem

/

ik droomde van een man
die het woord ” pannenkoeken ”
nog moest uitvinden.
dan hebben we iets om
naar uit te kijken

2006

tim

13

ik zou graag heel veel pret-
parken in Antwerpen hebben en
in de buurt

2006

lailah

11

Ik droom over: een vliegend huis

2006

anoniem

/

Ik droom dat iedereen met
elkaar kunnen omgaan. Geen
roddels, mekaar helpen als men
hulp nodig heeft, mekaar niet
buitensluiten, geen ruzie maken
over stoms, kleine dingen, iedereen
mekaar beschouwen als vrienden
en familie! Want een wereld
vrienden is geen wereld !!!

2006

ilias

7

ik wil dat iedereen een huis heeft
en dat iedereen geld heeft
en wie pijn heeft die rap geneest

2006

anoniem

/

Nergens meer oorlog
Minder auto’s op straat
Meer aandacht aan de natuur
geven

2006

tim

7

ik zou willen dat de stad.
proper gehouden wordt.
en de schelde ook.
dat niemand papiertjes
op de grond gooit

 

2006

viktor

6

ik vind dat het in de stad heel vuil is
viktor 6 jaar dag patrik

2006

anoniem

/

Veel geluk…

meewerken aan een betere wereld…

Succesvolle carrière…

( vredesteken ) ( vredesteken ) ( vredesteken )

2006

anoniem

/

mijn droom is,
Vrede in de wereld,
Vrede in het land,
Vrede in de provincie,
Vrede in de school,
Vrede in de familie,
Vrede in het gezin
Een gezonde wereld.
Iedereen is anders!
Respect
voor elkaar!

2006

vincent

7

ik wil dat er een nieuw
zwembad wordt geboud
dicht bij de schelde

2006

casper

7

dat alle mensen weer vrede worden

2006

amelie

7

ik wil dat de stad prooper
gemaakt wordt dat is mijn droom
en dat er zwembaden gemaakt
worden ik wil dat er minder
grafiti gespoten wort
endat er een niewe
speeltuinkomt
okke? doe dat asjeblieft

2006

anoniem

/

IK DROOM: VAN EEN WERELD ZONDER
GEWEREN

2006

anoniem

/

ik hoop dat er nooit meer
iemand honger heeft.

2006

anoniem

/

geen oorlog en raccisme,
geen zinloos geweld,
wel vrede.

2006

dorien

/

ik droom dat iedereen
altijd kan blijven
dromen.