Bestaande dromen:

2006

eva

31

dat onze baby gezond zal

zijn , en dat wij als een multicultuur

gezin mogen leven in een verdaagzaam

Antwerpen

Ik droom dat mensen de meerwaarde mogen ont-

dekken van andere culturen

2006

anoniem

/

ik droom …
van een drijvend zwembad
op de Schelde.
Zo kunnen we eindelijk nog
eens plonsen in onze rivier!
(+ tekening)
In Wenen hebben ze er zoal een!

2006

anoniem

/

ik droom dat iedereen zichzelf kan zijn,
met respect en verdraagzaamheid voor
andere mensen.
dat kinderen vrij kunnen spelen op straat,
zonder bang te zijn dat er iets gebeurd.

2006

emese

7 jaar

ik droom … dat ik kan toveren

2006

irina

12 jaar

ik droom … dat ik later
dierenarts wordt en gewoon
veel succes in mijn leven zal hebben!

2006

anoniem

/

Ik droom… dat er altijd vrede op aarde
is en nooit oorlog. En de mensen
samen gelukkig leven in
een vreedzame maatschappij.

2006

célia

16

dat mijn leven nog

leuker en beter  zou zijn  dan nu

en dat alle ‘ slechte’ dingen in

mijn leven niet waren gebeurd.

Ik hoop op een toekomst – en een

mooie, liefst – met mijn familie

en vrienden in een betere plek

Veel liefde en geluk

2006

jowandoen

14 jaar

ik droom … al heel mijn leven
dat ik een dokter zal worden.
Ik wil mensen helpen zodat ze zich
weer gelukken voelen! Dit is mijn
mijn droom en ik hoop dat ik
deze ook kan verwezenlijken

2006

yasmine

13 jaar

ik droom … dat niemand meer bang
hoeft te zijn om op straat te komen

2006

pierre

62 jaar

ik droom …
- van een wereld zonder oorlogen of hongersnood,
waar alle mensen zouden gelukkig zijn
- van een maatschappij waarin de politiekers de problemen
niet zouden vergroten, maar
integendeel zich zouden inzetten (zonder
eigenbelang) voor het welzijn van de mensen

 

2006

sarah

24 jaar

ik droom …
dat de lezer van dit
bericht nu ter plekke een
strip act doet
dank u!

2006

hugo

70 jaar

ik droom … VAN OUDERS DIE HUN KINDEREN
OPVOEDEN
VAN KINDEREN DIE OPGEVOED
ZIJN MET EERBIED VOOR ZICHZELF
EN ANDEREN OOK DE MAATSCHAPPIJ
VAN MENSEN DIE BEREID ZIJN
OM ANDEREN TE AANVAARDEN ZOAL
ZE ZIJN EN ERMEE SAMEN TE LEVEN

2006

annemarie

53 jaar

ik droom … dat de talenschool van een
goede vriend een groot succes word en dat
de leraren uit de ‘zustersteden’ van de
alliantie uitgewisseld kunnen worden.
EN mijn rol daarin: ik ben dan de
kotmadam en laat mijn gasten
kennismaken met de mooiste stad ter
voorbeeld A
“ik ben zot van A”

2006

stef

19

Ik droom van een stad waar ik graag naartoe ga.
waar iedereen elkaar gedag zegt,
Waar iedereen vriendelijk is,
waar iedereen elkaar helpt.

Een stad, een vrije stad, een open stad, een leuke stad, met perkjes, terrasjes, winkels waar kinderen vrij kunnen spelen en plezier maken

2006

anoniem

/

ik droom…
DAT AL DE VERDWAALDE POESJES
TERUG NAAR HUN BAASJE KEREN.

2006

gerd

43 jaar

ik droom …
OM OOIT MET EEN KLEIN
MOTORHOME + MEN GELIEFDE
NOG HEEL VEEL VAN DE
WERELD TE ZIEN

2006

anoniem

/

ik droom … dat iedereen mij
goeiendag wenst. Dat alle
voordeuren open staan en de
straat op komt, een straat zonder
auto’s

2006

brit

45 jaar

ik droom…
dat er wat minder van iedereen wordt
verwacht, dat er wat minder
druk op de mensen ligt om
te presteren en te bewijzen.
Ik denk dat dan heel wat
meer rust en zachtheid onder
de mensen zal zijn

2006

anoniem

/

dat er meer gelegenheid

is om te sporten: een paar zalen

voor te basketten of te voetballen in de zaal.

Zalen die altijd open zijn voor het

publiek, wel te verstaan

2006

erik peters

/

IK DROOM ANTWERPEN IN 2020

In Optimism is a morel duty(1993)stelde Sir Karl Popper dat het een morele plicht is om
optimistisch te zijn.Dit is een oproep die twaalf jaar later niet misstaat.Als we de media
moeten geloven is Belgie in een negatieve spiraal beland.Negatieve zaken worden
overbelicht.Mensen uiten hun zorgen en angsten.De gedachte “pas op,want het gaat
mis”waart door de samenleving.De media berichten voornamelijk over criminaliteit,
onrust en terreur.Goed nieus laten zij links liggen.

Een goede afloop staat niet vast,en juist daarom is het belangrijk om optimistisch en
positief te zijn.Jeremerieren en vrezen dat het mis gaat,werkt als een selffulfilling
prophecy.Nu is het moment om – tegen de tijdsgeest in – een optimisme-offensief te
sarten en positivisme door de samenleving te verspreiden.

De media leven in de veronderstelling dat verhalen over misdaden en dingen die
gruwelijk mis zijn gegaan het beste verkopen.Dat is een misvatting.Al jaren is het
tegendeel het geval.De mens houdt van happy ends,van tranentrekkende herenigingen
van familieleden die elkaar verloren waanden.Nieuwsbulletins bestaan anno 2005 vaak
uit een opsomming van misdaden en strafzaken die een bepaalde omgeving zeker hun
impackt hebben gehad,maar vaak even

weinig micro-niveau overstijgend zijn als veel positieve gebeurtenissen.Nog dagelijks
ontpoppen mensen zich immerd als eerlijke vinders,als barmhartige Samaritanen.Er zijn
nog winKeliers die boodschappen van klanten naar huis dragen en genoeg me,mensen die
blinden helpen met overstekendagelijks worden ruzies gesust en weer handen geschut
en naar elkaar geglimlacht.In tegenstelling tot het door de media geschapen beeld over
onze tijd gaat er ook veel goed en gebeurt er veel moois in Belgie en Antwerpen.Daar
moeten wij ons aan vasthouden.Daar ligt de kiem van al het optimisme dat ingezet moet
worden om te komen tot een Antwerpen in 2020 dat niet langer omschreven wordt door
haar bewoners als “jet is een kankerstad,maaar wel mijn kankerstad”of als “het is niet
meeer zoals het geweest was”.Antwerpen in 2020 is beter dan geweest is,bruisend,
vol ondernemende,gedreven,betrokken en trotse burgers.Antwrpen 2020 is een
mondaine metopool en een verzameling buurten met sterke gemeenschapszin en
dorpsgevoel.

DE MONDAINE WERELDSTAD

In 2020 heeft Antwerpen definitief haar ogen op het leven gericht.Antwerpen zal niet
langer met haar rug naar het leven liggen,maar zoals een mondaine wereldstad
betaamt,wordt het leven omringd door boulevards met cafés,restaurants en moderne
architectuur geintegreerd met de oorspronkelijke loodsen.Men zal flaneren langs het
leven en de andere kant van het leven(Noord)zal tot het hart van Antwerpen behoren.

Oude(zogenaamde mindere delen)van de stad uit 2005 zijn in Antwerpen van 2005
hot spots geworden.Talloze broedplaatsen voor kunstenaars hebben voor nieuw elan
gezorgd.Dit is nog versterkt door de bedrijvighied die ontstaan is door de dwars door de
stad heen verspreide verzamelpanden voor jonge startende ondernemers.De jonge
ondernemers en de kunstenaar hebben de weg gebaand voor anderen die ook zijn
gaan wonen in die wijk,die in hun hoofd voorheen als”slecht” bestempeld was.

Er is een Noord-Zuidlijn die afstanden kleiner heeft gemaakt in Antwerpen en het leven
niet langer tot een kloof maakt.Door dit succes is zelfs een start gemaakt met een Oost-
Westlijn,die Antwerpen eindelijk het metronet heeft,dat het lang had moeten hebben.
Het openbaar vervoer is mogelijk nog gratis bovendien.Door het uitstekende metronet
komen er minder mensen met de auto de stad in.De maximumsnemheid binnen de ring is
maximaal 50km/u,waardoor het verkeer soepel circuleert en er minder ongelukken
gebeuren.In centrum heersen voetgangers en fietsers en er klingelen nog altijd trams.

GEMEENSCHAPSZIN EN DORPGEVOEL

IN het Antwerpen van 2020 willen mensen niet alleen voor hun werk af als toerist komen.
Als men er werkt,wil men er ook wonen en blijft men er ook wonen.Jong gezinnen
trekken niet langen de stad uit.Wonigcorporaties zorgen niet langer slechts voor
woningen,maar voor woonvoorzienningen.Nieuwbouw
voorziet niet slechts in het
verschaffen van een woning.Nieuwbouwblokken Antwerpenaren kennen hun buren weer.

Jonge Antwerpenaars krijgen de mogenlijk om zich een jaar lang voor hun stad in te
zitten als vrijwillger tegennbetaling van een minimumloon.De jongeren die deelnemen
aan een “Sociaal Antwerpen Jaar” raken en blijven betrokken bij hun stad.Zij zorgen
er
ook voor dat get niveau van de publieke voorzienigen hoog blijft.Sociaal Antwerpen
Jaar-gangers vinden gemakkelijk hun weg naat betaald werk na afloop van dit jaar.

De mondaine wereldstad krijgt talloze dorprz enclaves,waar sociaale controle en
buurtpreventie mogelijk is.Criminaliteit zal nog altijd blijven betsaan,maar Justitie zal meer in
de Buurt-projecten zijn uitgebreid.Het Openbaar Miniserie en de rechterlijke Macht
hebben wijkteams die snel en effectief het recht kunnen handhaven.

DROOM OF WERKELIJKHEID

Het geschetste beeld van Antwerpen 2020 zal door sommigen als utopisch opzij
worden geschoven,maar met de positieve instelling en een gezonde dosis optimisme
zouden wij nog wel eens dichter bij deze werkelijkheid kunnen komen in 2020 dan
doemdenkers lief is.